ОСНОВНІ ТРЕНДИ КАПІТАЛІЗМУ «СТАРОГО ПОРЯДКУ»: ДИХОТОМІЯ МІЖ ПРОМИСЛОВИМ І ТОРГОВИМ КАПІТАЛОМ

С. В. Валесян

Анотація


Розглядаються основні сутнісні характеристики капіталізму доіндустріальної епохи, сфери його обороту та логіки накопичення прибутку з точки зору світ-системного аналізу. Досліджуються базові стратегії капіталізму впродовж останніх п'ятисот років, роль накопичення капіталу у формуванні сучасних міжнародних відносин та аналізуються функції ринкових інститутів у сучасній світ-системі.

Ключові слова


світ-система; накопичення капіталу; індустріальна революція; ринкова економіка; світовий порядок

Повний текст:

PDF

Посилання


Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация / И. Валлерстайн. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 176 с.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV– XVIII вв.: В 3-х т. Т. 1: Структури повсякденності / Ф.Бродель. – М.: Прогресс, 1988. - 623 с.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV– XVIII вв.: В 3-х т. Т. 2: Игры обмена / Ф.Бродель. – М.: Прогресс, 1988. - 633.

Блауг М. Закон убывающей отдачи. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг. – М.: Дело, 1994. – 627 с.

Маркс К. Капитал // К. Маркс, Ф. Энгельс: Собр. Соч. изд. 2. – Т. 23. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1960 – 920 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.