Спондилогенні особливості порушень кровообігу у вертебробазилярному басейні в осіб молодого віку

Наталія Олександрівна Некрасова

Анотація


У роботі представлено результати вивчення спондилогенних порушень у хво-
рих молодого віку зі спондилогенною вертебробазилярною недостатністю (ВБН). З цією метою після попереднього обстеження з 240 пацієнтів було сформовано 3 групи: у ВБН-І було включено 104 хворих з І стадією (ангіодистонічною) ВБН; у ВБН-ІІ – 76 хворих з ІІ стадією (ангіодистонічно-ішемічною), а у ВБН-ІІІ – 60 хворих з ІІІ стадією (ішемічною) ВБН. У результаті дослідження виявлено, що представленість найбільш значимих спондилогенних порушень на рівні хребетно-рухових сегментів С4–С5, С5–С6 у хворих з ІІІ стадією ВБН реєструвалася достовірно частіше. При цьому провідними спондилогенними змінами були нестабільність на рівні хребетно-рухових сегментів, спондилолістез, унковертебральний артроз, протрузії або грижі міжхребцевого диска. Отримані дані дозволили зробити висновок про те, що з прогресуванням стадії ВБН достовірно частіше відзначається одночасне ураження краніовертебрального переходу і рівнів С4–С5, С5–С6 хребетно-рухових сегментів.


Ключові слова


Вертебробазилярна недостатніть, спондилогенні порушення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдуллаев Р. Я. Клиника и допплерография при синдроме позвоночной артерии / Р. Я. Абдуллаев, В. Г. Марченко, В. И. Калашников // Международный медицинский журнал. – 2006. – Т. 12, № 3. – С. 139–142.

Коваленко О. Є. Недостатність кровообігу у вертебробазилярному судинному басейні, пов’язана з патологією шийного відділу хребта / О. Є. Коваленко // Здоров’я України XXI сторіччя. – 2009. – № 11. – С. 4–7.

Паєнок А. В. Вертебробазилярна недостатність мозкового кровообігу і її зв’язок із патологічними змінами у шийному відділі хребта / А. В. Паєнок, О. М. Козар-Гуріна // Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т. 16, № 3 (63). – С. 67–70.

Ситель А. Б. Влияние дегенеративно-дистрофических процессов в шейном отделе позвоночника на нарушения гемодинамики в вертебрально- базилярной системе / А. Б. Ситель, К. О. Кузьминов, М. А. Бахтадзе // Мануальная терапия. – 2010. – № 1 (37). – С. 10–21.

Шебатин А. И. Клинические и инструментальные признаки синдрома позвоночной артерии и стадии его течения / А. И. Шебатин // Международный неврологический журнал. – 2009. – № 4. – . 97–104.

Ярошевський О. А. Система відновлювального лікування рефлекторних м’язові-тонічних синдромів у неврології : дис. докт. мед. наук / О. А. Ярошевський. – Х., 2010. – 42 с.

Рудковский А. И. Особенности допплерографических параметров кровотока в позвоночных артериях при экстравазальных воздействиях / А. И. Рудковский, М. В. Тардов, О. Г. Бугровецкая // XX юбилейная научно-практическая конференция ВАММ и МПОМТ.– М., 2010. – С. 58–59.

Тюрников В. М. Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника: диагностика, клиника и лечение / В. М. Тюрников // РМЖ. Неврология. Психиатрия. – 2008. – Т. 16, № 26. – С. 1739–46.

Бахтадзе М. А. Роль аномалии Киммерли в развитии компрессионных синдромов позвоночной артерии : дис. канд. мед. наук / М. А. Бахтадзе. – М., 2002. – С. 6–17.

Иваничев Г. А. Цервикальная атаксия / Г. А. Иваничев, Н. Г. Старосельцева, В. Г. Иваничев. – Казань, 2010. – 243 с.

Верещагин Н. Н. Патология вертебрально-базиллярной системы и нарушения мозгового кровообращения / Н. Н. Верещагин. – М. : Медицина, 1980. – С. 214–242.

Бугровецкая О. Г. Влияние пробы с повторными поворотами головы на кровоток в позвоночных артериях у больных с краниоцервикалгией / О. Г. Бугровецкая, А. И. Рудковский, М. В. Тардов, Б. В. Аршинов // Нейродиагностика и высокие биомеханические технологии. – 2010. – № 4. – С. 14–22.

Калашников В. И. Особенности мозговой гемодинамики при синдроме позвоночной артерии у подростков / В. И. Калашников // Клиническая физиология кровообращения. – 2009. – № 3. – С. 59–62.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.