Клініко-анамнестичні та преморбідні патоперсонологічні характеристики хворих на органічні тривожно-депресивні розлади з порушеннями комплаєнсу до терапії

Наталя Віталіївна Криванкова

Анотація


Дослідження направлено на виявлення у хворих особливостей психічного реагування, що передували органічному ураженню ЦНС. Концепція дослідження полягає у визначенні ролі особистісних факторів у психопатогенезі тривожно-депресивних розладів органічної ґенези. З метою встановлення клініко-анамнестичних та преморбідних патоперсонологічних особливостей хворих на органічні тривожно-депресивні розлади, проведено обстеження 102 пацієнтів із використанням опитувальника Леонгарда Шмішека та індивідуально-типологічного опитувальника Л. Н. Собчика. За результатами дослідження виявлено анамнестичні кореляти й патоперсонологічні характеристики хворих на органічні тривожно-депресивні розлади. Встановлено такі преморбідні патоперсонологічні особливості хворих, як нестійкість афективної та мотиваційної сфер особистості, емоційна напруженість, внутрішній особистісний конфлікт, патологічна недовіра та боязкість стосовно оточуючих, а також схильність до обсесивних фобічних реакцій.


Ключові слова


Тривожно-депресивні розлади, органічна психопатологія, тривога, депресія, особистість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурчинский С. Г. Депрессивные расстройства в неврологической практике: возможности ноотропов нового поколения / С. Г. Бурчинский // Здоровье Украины. – 2009. – № 15–16 (220–221). –С. 46–47.

Терегулова Д. Р. Депрессия в неврологической практике (на примере болевых синдромов и инсульта) / Д. Р. Терегулова, М. А. Кутлубаев, Л. Р. Ахмадеева // Вестник современной клинической медицины. – 2015. – № 3. – С. 32–36.

Göthe F. Cerebrovascular diseases and depression: epidemiology, mechanisms and treatment / F. Göthe, D. Enache, L. O. Wahlund [et al.] // Panminerva medica Journal. – 2012. – № 54 (3). – P. 161–170.

Аймедов К. В. Тривога під маскою депресії / К. В. Аймедов, К. В. Грибовська // Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього : матер. наук.-практ. конф. з міжнародн. уч. – Ужгород. –2012. – С. 63.

Meroni R. Psychiatric disorders in patients suffering from an acute cerebrovascular accident or traumatic injury, and their effects on rehabilitation: an observational study / R. Meroni, E. Beghi, M. Beghi [et al.] // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. – 2013. – № 49 (1). – Р. 31–39.

Ахмедова Д. А. Особенности постинсультной депрессии в раннем и позднем восстановительном периодах / Д. А. Ахмедова, С. З. Хакимова, А. Т. Джурабекова // Инновационная наука. – 2015. – № 6–2. – С. 224–227.

Schöttke H. Post-stroke depression and post-stroke anxiety: prevalence and predictors / H. Schöttke, C. M. Giabbiconi // International Psychogeriatrics Journal. – 2015. – № 27 (11). – P. 54–61.

Zaninotto A. L. Updates and Current Perspectives of Psychiatric Assessments after Traumatic Brain Injury: A Systematic Review / A. L. Zaninotto, J. E. Vicentini, F. Fregni [et al.] // Frontiers in Psychiatry. – 2016. – № 7. – P. 95.

Коростій В. И. Анксиолитические препараты в комплексной терапии тревожных расстройств при психосоматических заболеваниях / В. И. Коростій, А. М. Кожина // НейроNEWS. – 2012. – №8 (43). – С. 21–25.

Коростій В. І. Лікування психічних розладів тривожно-депресивного спектру серед хворих на психосоматичні розлади / В. І. Коростій // Інтегративні підходи в діагностиці та лікуванні психічних і психосоматичних хвороб : матер. наук.-практ. міжрегіон. конф. – Вінниця. – 2010. – С. 52.

Старчина Ю. А. Постинсультная депрессия: научно-обоснованные подходы к выбору терапии / Ю. А. Старчина // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2012. – № 1. – С. 116–120.

Sibolt G. Post-stroke depression and depression- executive dysfunction syndrome are associated with recurrence of ischaemic stroke / G. Sibolt, S. Curtze, S. Melkas [et al.] // Cerebrovascular Diseases Journal. – 2013. – № 36 (5–6). – P. 336–343.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.