Сучасні підходи до терапевтичного лікування і реабілітації непсихотичних психічнних розладів

Dmytro Dimshitc

Анотація


Нозогенні фактори психічної трав- матизації, патоморфоз і соматизація клінічних проявів непсихотичних психічних розладів внаслідок соматичних хвороб і хірургічних втручань вимагають істотних змін стратегії надання психотерапевтичної допомоги цій групі пацієнтів через переважання в їх структурі депресивних та іпохондричних включень. В основних напрям- ках розвитку соціальної психіатрії, психотерапії та медичної психології в Україні відбувається реформування психотерапевтичної допомоги з перенесенням акцентів у лікуванні психічнохворих з фармакотерапії на психотерапевтичний і соціотерапевтичний види допомоги. Але за остан- ні десятиліття з’явилося більш ніж 1500 нових психотерапевтичних методів, що стає причиною розгубленості практикуючих психотерапевтів. Тому виникла потреба подальшого розвитку як класичних методів, так і розробки нових методик і методів, що раніше не використовувалися у вітчизняній психотерапії, які треба поєднати у чітку систему, що буде реалізовувати переважно пси- хогігієнічну і психопрофілактичну спрямованість психотерапевтичних впливів

Ключові слова


непсихотичні психічні розлади, хірургічні втручання, психотерапія, соціотерапія, психопрофілактика.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ward E., King M., Lloyd M. Randomized controlled trial of non-directive counseling, cognitive-behavior therapy, and usual general-practitioner care for patients with depression. Clin effectiveness. BMJ, 2000,

pp. 321-383.

Aksenov M. M., Semke V. Ya., Semke A. B. Zdorov'e lichnosti i psikhoterapiya [Personal health and psychotherapy]. Tezisy dokladov XIV s"ezda psikhiatrov Rossii [Abstracts of the 14th Congress of Psychiatrists of Russia]. Moscow, 2005, pp. 383-384. (In Russ.)

Biological psychiatry [ed. by Hugo D’haenen]. Chichester, Wiley, Cop., 2002, 320 p.

Ababkov V. A. Printsipy vybora psikhoterapevticheskogo vmeshatel'stva [Principles of choosing a psychotherapeutic intervention]. Tezisy dokladov XIV s"ezda psikhiatrov Rossii [Abstracts of the 14th Congress of Psychiatrists of Russia]. Moscow, 2005, p. 383. (In Russ.)

Akimkina E. S. Evropeyskaya deklaratsiya po okhrane psikhicheskogo zdorov'ya. Problemy i puti ikh resheniya [European Declaration on Mental Health. Problems and solutions]. Psikhiatriya [Psychiatry], 2005, no. 3,

pp. 75-77. (In Russ.)

Encyclopedia of psychotherapy [ed.-in-chief M. Hersen, W. Sledge]. Amsterdam etc., Acad, press, Cop., 2002, 682 p.

Korolenko Ts. P. Lichnostnye rasstroystva i ikh sovremennaya terapiya [Personal disorders and their modern therapy]. Obozrenie psikhiatrii i meditsinskoy psikhologii im. V. M. Bekhtereva [Review of Psychiatry

and Medical Psychology named V. M. Behtereva]. Novosibirsk, 2005, no. 3, vol. 3. (In Russ.)

Osnovnye napravleniya sovremennoy psikhoterapii [pod red. A. M. Botovikova] [The main directions of modern psychotherapy [ed. A. M. Botovikova]]. Moscow, Cogito Center Publ., 2000, 379 p. (In Russ.)

Praxis der Psychotherapie: Theme Verlag [ed. W. Senf, M. Broda], Stuttgard, New York, 2000.

The New handbook of psychotherapy and counseling with men: A comprehensive guide to settings, problems, a. treatment approaches [ed. G. R. Brooks, G. E. Good]. San Francisco, Jossey-Bass, Cop., 2001, 21 p.

Metody sovremennoy psikhoterapii [uchebnoe posobie] [sostaviteli L. M. Krol', E. A. Purtova] [Methods of modern psychotherapy [textbook] [compiled by L. M. Krol, E. A. Purtova]]. Moscow, Class Publ., 2000, 480 p. (In Russ.)

Arthura A. The personality and cognitive-epistemological traits of cognitive-behavioural and psychoanalytic psychotherapists. Brit, J. Med. Psychol., 2000, no. 73, pp. 243-57.

Bateman A. Integration in psychotherapy: an evolving reality in personality disorder. Brit. J. Psychother., 2000, no. 17, pp. 147-56.

Remeslo M. B. Vozmozhnosti primeneniya psikholingvisticheskikh pokazateley dlya opredeleniya motivatsii k psikhoterapii u bol'nykh nevroticheskimi rasstroystvami [The possibilities of using psycholinguistic indicators to determine the motivation for psychotherapy in patients with neurotic disorders]. Psikhiatricheskie aspekty obshchemeditsinskoy praktiki [Tezisy Dokladov] [Psychiatric aspects of general practice [Theses of Reports]]. St. Petersburg, 2005, pp. 19-21. (In Russ.)

Carlsson I., Wendt P. E., Risberg J. On the neurobiology of creativity. Differences in frontal activity between high and low creative subjects. Neuropsychologia, 2000, vol. 38, no. 6, pp. 873-885.

Hoglend M. D. Assessment of change in Dynamic psychotherapy / Journal of psychotherapy practice and research, 2000, vol. 9, pp. 190-195.

Lapin I. P. The Neuroactivities of Kynurenines: Stress, Anxiety, Depression, Alcoholism, Epilepsy Tartu University Press. Tartu, 2000, 32 p.

Kolotil'shchikova E. A. Metodika interpersonal'noy gruppovoy psikhoterapii dlya lecheniya nevroticheskikh rasstroystv [avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata psikhologicheskikh nauk] [The method of interpersonal group psychotherapy for the treatment of neurotic disorders [the author's abstract of the thesis for the degree of candidate of psychological sciences]]. St. Petersburg, 2004, 25 p. (In Russ.)

Zakharov N. P. Psikhoterapiya pogranichnykh psikhicheskikh rasstroystv i sostoyaniy zavisimosti [prakticheskoe rukovodstvo dlya psikhoterapevtov] [Zakharov N. P. Psychotherapy of borderline mental disorders and states of dependence [practical guide for psychotherapists]]. Moscow, DeLi print Publ., 2004, 288 p. (In Russ.)

Baranov B. C., Romanov D. V., Smirnova D. A. Aktual'nye zadachi razvitiya psikhoterapii [Actual problems of the development of psychotherapy]. Tezisy dokladov XIV s"ezda psikhiatrov Rossii [Abstracts of the 14th Congress of Psychiatrists of Russia]. Moscow, 2005, p. 386. (In Russ.)

Dzhendlin Yu. Fokusirovanie: Novyy psikhoterapevticheskiy metod raboty s perezhivaniyami [perevod s angliyskogo A. C. Rigina] [Focus: A new psychotherapeutic method of dealing with emotions [translated from English by A. C. Rigina]]. Moscow, Class Publ., 2000, 448 p. (In Russ.)

Burno M. E. Emotsional'no-stressovaya psikhoterapiya v ambulatornoy praktike [Emotional-stress psychotherapy in outpatient practice]. Issledovaniya mekhanizmov i effektivnosti psikhoterapii pri nevrozakh [Studies of the mechanisms and effectiveness of psychotherapy in neuroses]. Leningrad, 1982, pp. 35-41. (In Russ.)

Zalevskiy G. V. Osnovy sovremennoy bikhevioral'no- kognitivnoy terapii i konsul'tirovaniya [Fundamentals of modern behavioral cognitive therapy and counseling]. Tomsk, Publ. house of TsPKZhK, 2002, 112 p. (In Russ.)

Lazarus A. Kratkosrochnaya mul'timodal'naya psikhoterapiya [Short-term multimodal psychotherapy]. St. Petersburg, Speech Publ., 2001, 256 p. (In Russ.)

Mikhaylov B. V., Serdyuk I. A., Fedoseev V. A. Printsipy postroeniya psikhoterapii somaticheskikh bol'nykh [Principles of psychotherapy of somatic patients]. Psikhoterapiya v obshchesomaticheskoy meditsine. Novosti Khar'kovskoy psikhiatrii [Psychotherapy in general medicine. News of Kharkov psychiatry]. Kharkov, 2002. (In Russ.)

Yager S., Bienenfeld D. How competent are we to assess psychotherapeutic competence in psychiatric residents? Academic psychiatry. 2003, vol. 27, pp. 174-181.

Kurpatov V. I., Tret'yak L. L., Chugunov D. N. Dinamika vnutrenney kartiny bolezni i kachestva zhizni patsientov s psikhogennymi depressivnymi rasstroystvami v protsesse psikhoterapii [Dynamics of the internal picture of the disease and the quality of life of patients with psychogenic depressive disorders in the process of psychotherapy]. Vestnik psikhoterapii [Herald of psychotherapy], 2004, no. 11, pp. 9-12. (In Russ.)

Kozhevnikov V. N., Kozhevnikova T. A. Sposob prognozirovaniya uspeshnosti psikhoterapevticheskogo lecheniya. Patent № 2207046 ot 27 iyunya 2003 g. [The method of predicting the success of psychotherapeutic treatment. Patent No. 2207046 dated June 27, 2003]. 2003, p. 24. (In Russ.)

Beznosyuk E. V., Kuchenov A. I. K voprosu o kriteriyakh effektivnosti psikhoterapii [On the question of criteria for the effectiveness of psychotherapy]. Tezisy dokladov XIV s"ezda psikhiatrov Rossii [Abstracts of the 14th Congress of Psychiatrists of Russia]. Moscow, 2005, pp. 387-288. (In Russ.)

Mizinova E. B. Kratkosrochnaya gruppovaya lichnostno orientirovannaya (rekonstruktivnaya) psikhoterapiya pri nevroticheskikh rasstroystvakh [Short-term group personality-oriented (reconstructive) psychotherapy in neurotic disorders]. St. Petersburg, 2004, 25 p. (In Russ.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.