Механізми дії електромагнітного випромінювання, на біооб’єкт, що знаходиться в водному середовищі

С. В. Павлов, А. Ю. Клапоущак, Н. В. Тітова, Д. М. Барановський

Анотація


Анотація: В даній роботі проведено дослідження, яке дозволило збудувати якісні залежності поглинання міліметрових хвиль в водяному розчині. Конвективне перемішування водяного середовища має значні наслідки для біологічних об’єктів, особливо у випадках пов’язаних з переносом речовини через шар рідини. Одним із первинних проявів дії міліметрового випромінювання низької інтенсивності на процеси в живих клітинах є конвекція, яка знімає дифузійні обмеження в середовищі, а також в зовнішньо та внутрішньоклітинних областях.


Ключові слова


ЕМП; випромінювання; міліметрові хвилі; біооб’єкт; білки; водний розчин.

Повний текст:

PDF

Посилання


Агранович В. М. Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах / В. М. Агранович, М. А. Голанин – М. : Наука, 1978. – 383с.

Бецкий О. В. Волны и клетки / О. В. Бецкий, В. В. Кислов – М. : Знание, 1990. – 64с.

Бецкий О. В. Миллиметровые волны в биологии.

– М. : Знание, 1988, 64с.

Малеев В. Я. О молекулярных механизмах взаимодействия ЭМИ ММ диапазона с белками и ДНК. Теория и эксперимент / В. Я. Малеев, В. А. Кашпур // Исследование взаимодействия электромагнитных волн ММ и СубММ диапазона с биологическими объектами : Сб. науч. Тр. / АН УССР. Ин-т радиофизики и электрон. – К. : Наукова думка, 1989, с. 3 – 10.

Яцышен В. В. Модель среды с пространственной дисперсией – учет нелокальности взаимодействия // вестник новых медицинских технологий. – 1996. – Т. 3, №4. – С. 11, 12.

Шван Х. П. Воздействие высокочастотного поля на биологические системы: электрические свойства и биофизические механизмы / Х. П. Шван, К. Р. Фостер // ТИИЭР, – 1980. №1, с. 121 – 132.

Гаврилов В. Ю. К вопросу о соблюдении ряда условий биоинформационной трансляции // Вестник новых медицинских технологий. – 1996. – Т. 3, №4. – С. 21, 22.

Родштат И. В. Некоторые новые физиологические подходы к оценке КВЧ воздействия на биообъекты // Вестник новых медицинских технологий. – 1996. – Т. 3, №4 – С. 16.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.