Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 54 (2016) «ВІДХИЛЕННЯ ВІД ГЕГЕЛІВСЬКОЇ НОРМИ» В ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ ПОЛІТИЧНОЇ ОНТОЛОГІЇ ГЕГЕЛЯ (ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF (Russian)
Ю. Д. Терещенко
 
№ 56 (2017) «ГЕГЕЛІВСЬКЕ НЕСВІДОМЕ» ТА ГЕГЕЛЬЯНСЬКІ РЕЦЕПЦІЇ ПСИХОАНАЛІЗУ Анотація   PDF
Ю. Д. Терещенко
 
№ 53 (2015) «ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРИПЕТІЇ» 1965-2015: РЕТРОСПЕКТИВА ЗМІСТУ Анотація   PDF (Russian)
Редакція «Філософських перипетій»
 
№ 55 (2016) «ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРИПЕТІЇ» 1965-2015: РЕТРОСПЕКТИВА ЗМІСТУ Анотація   PDF
Редакція «Філософських перипетій»
 
№ 55 (2016) ІЛЮЗІЯ ДЕКОНСТРУКЦІЇ: ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКОНСТРУКЦІЇ ДО ЕСЕ ЖАКА ДЕРРІДА «НАВКОЛО ВАВІЛОНСЬКИХ ВЕЖ» Анотація   PDF (Russian)
Ф. К. Понятовский
 
№ 56 (2017) ІМПЕРАТИВ ТА THEORY OF MIND: ЕТИЧНА КАРТИНА СВІТУ В РОЗУМІННІ ІНШОГО Анотація   PDF
А. О. Щербакова
 
№ 54 (2016) ІСТОРІЯ ДУМКИ ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР КІНЕМАТОГРАФУ: БЕНЬЯМІН, КРАКАУЕР, ЛЕФЕВР Анотація   PDF (Russian)
В. Е. Петров
 
№ 54 (2016) ВІД (НА)СИЛЛЯ ВІЗУАЛЬНОГО ДО (В)СЕЛЕННЯ ТАКТИЛЬНОГО ЯК ПОСТЛЮДСЬКОГО ЧУТТЄВОГО Анотація   PDF (Russian)
Н. В. Загурская
 
№ 56 (2017) ВИМОВИ І ПЕРЕКЛАДИ ІСТИНИ ПОДІЇ Анотація   PDF
О. О. Чистотіна
 
№ 53 (2015) ВЧЕННЯ БІСТАМІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЕЛЛІНІСТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ В РАННЬОМУ ІСЛАМСЬКОМУ МІСТИЦИЗМІ Анотація   PDF (English)
Н. А. Артеменко
 
№ 55 (2016) ГАРМОНІЯ ВЛАДНОГО ТА ПІДВЛАДНОГО ПОЧАТКІВ ЯК ЗАГАЛЬНИЙ ЗАКОН ПРИРОДИ ЗА АРИСТОТЕЛЕМ Анотація   PDF (Russian)
Н. В. Шаповал
 
№ 53 (2015) ДЖОРДЖО АГАМБЕН: НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН ЯК ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ ПОЛІТИКИ Анотація   PDF (Russian)
Т. С. Воропай
 
№ 55 (2016) ДИГРЕСІЯ: ВІД РИТОРИЧНОГО ПРИЙОМУ ДО СТРАТЕГІЇ Анотація   PDF
Я. І. Артеменко, Н. В. Попова
 
№ 53 (2015) ДИГРЕСИВНІ АСПЕКТИ РИТОРИЧНОСТІ: СПРАВА СЦИПІОНА Анотація   PDF
Я. І. Артеменко, Н. В. Попова
 
№ 53 (2015) ДО ПРОБЛЕМИ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF (English)
M. В. Салтанов
 
№ 53 (2015) ДО П’ЯТДЕСЯТИРІЧНОГО ЮВІЛЕЮ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ВІСНИКА «ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРИПЕТІЇ» Анотація   PDF
Редакція «Філософських перипетій»
 
№ 56 (2017) ЕКОКОНСЮМЕРИЗМ ЯК СВІТОГЛЯДНА ПОЗИЦІЯ Анотація   PDF
М. Л. Лазарева
 
№ 53 (2015) ЖАК ПАГАНЕЛЬ ТА ТЕМНА КІМНАТА, АБО «НІЩО» ПО-ФРАНЦУЗЬКИ: ПОДВІЙНИЙ ОНТОЛОГІЧНИЙ «ТОПОС» ДИГРЕСІЇ ТА ЇЇ СПЕКУЛЯТИВНІ «ЕФЕКТИ» Анотація   PDF
О. В. Голубенко
 
№ 55 (2016) ЗМІЩЕННЯ, ДОЛАННЯ, МЕЖА: ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-АНАЛІТИЧНА РОЗРОБКА ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ Анотація   PDF
О. В. Голубенко
 
№ 53 (2015) КОЛІР В АНТИФІЛОСОФІЇ ЛЮДВІГА ВІТГЕНШТАЙНА Анотація   PDF (Russian)
Б. А. Филоненко
 
№ 55 (2016) КОНСТРУЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ Анотація   PDF
Л. М. Газнюк, Л. А. Карпець
 
№ 53 (2015) КОНЦЕПЦІЯ «ПОСТСЕКУЛЯРНОГО СУСПІЛЬСТВА» ТА СТВЕРДЖЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ДІАЛОГУ Анотація   PDF
К. Ю. Кузнецова
 
№ 56 (2017) КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ПОЛЕ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF
Я. О. Шаталова
 
№ 56 (2017) ЛЮБОВНЕ БЕЗУМСТВО Анотація   PDF
Н. В. Загурская
 
№ 56 (2017) МЕТАМОРФОЗИ СУБ'ЄКТА: ОТ / ПІСЛЯ COGITO ДО / ПІСЛЯ LIBIDO Анотація   PDF
О. Н. Перепелица
 
1 - 25 з 52 результатів 1 2 3 > >>