Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії»

Фахове видання з філософських наук, затверджене 1999 року.

У збірнику друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, онтології, логіки, герменевтики, релігієзнавства, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо.

Надається перевага оригінальним статтям, в яких висуваються нові ідеї, узагальнюється досвід постановки і вирішення сучасних проблем у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях. Друкуються матеріали, в яких даються критичні огляди досягнень філософської думки, а також рецензії на наукові та методичні видання у галузі філософських дисціплін. Даний збірник рекомендовано для викладачів філософських та культурологнічних дисциплін, наукових співробітників, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться філософськими проблемами сучасності.
Періодичність видання — 2 рази на рік.

ISSN: 2226-0994
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21566-11466Р від 21 серпня 2015 року.


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 56 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Н. В. Загурская
PDF
4-8
О. Н. Перепелица
PDF
9-14
Ю. Д. Терещенко
PDF
15-19
О. О. Чистотіна
PDF
20-23
Н. В. Бевз
23-35
М. Л. Лазарева
PDF
35-40
Ю. А. Ушакова
41-47
Р. В. Клименко
47-55
М. О. Кириченко
PDF
56-62
Я. О. Шаталова
PDF
62-67
А. О. Щербакова
PDF
68-72
Я. В. Москвин
PDF
72-80
В. И. Мищенко
80-89
О. О. Хахалін
PDF
89-91