ІМПЕРАТИВ ТА THEORY OF MIND: ЕТИЧНА КАРТИНА СВІТУ В РОЗУМІННІ ІНШОГО

А. О. Щербакова

Анотація


Мета даної статті полягає у дослідженні ролі етичного світогляду людини в моделюванні психічного (Theory of Mind) Іншого. З одного боку, маємо когнітивістські дослідження засад формування соціального аспекту світосприйняття людини, а з іншого – набуток етично спрямованої філософської думки в обґрунтуванні фундаментальної сутності етичного виміру буття людини. Полем перетину цих двох сфер стає концепція життєвого світу, мовної картини світу та, власне, наївної картини світу, які розуміються як поле втілення соціальної дії та як простір формування етичного світогляду акторів взаємодії.

Ключові слова


Theory of Mind; життєвий світ; мовна картина світу; наївна картина світу; етичний світогляд

Повний текст:

PDF

Посилання


Зализняк А. Языковая картина мира : [электронний ресурс] / Анна Зализняк. – Режим доступа : http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/YAZIKOVAYA_

KARTINA_MIRA.html?page=0,0.

Кант И. Основы метафизики нравственности / Иммануил Кант ; [пер. с нем.] // Кант И. Сочинения : [в 6-ти т.]. – М. : Мысль. – Т. 4. – Ч. I. – С. 211–310.

Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе : [электронний ресурс] / Нэнси Мак-Вильямс; [пер. с англ. под ред. М. В. Глущенко и М. В. Ромашкевича]. – Режим доступа : http://www.group-analysis.ru/publications/Nancy_McWilliams/Nancy_McWilliams_PSYHOANALYTIC_DIAGNOSIS_Understanding_Personaly_Structure_in_the_Clinical_Process.php.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм : [электронний ресурс] / Жан-Поль Cартр ; [пер. с франц.]. – Режим доступа : https://scepsis.net/library/id_545.html.

Сергиенко Е. А. Модель психического как основа становления понимания себя и другого в онтогенезе человека / Е. А. Сергиенко, Е. И. Лебедева, О. А. Прусакова. – М. : Институт психологии РАН, 2009. – 415 с.

Словник української мови : [в 11-ти т.; т. 11] : [електронний ресурс] / В. М. Білоноженко, В. Й. Горобець, Ш. Г. Кренцель, А. Ф. Марахова та ін. ; [під ред. Н. Є. Лозова та С. І. Голаващука]. – Київ : Наукова думка, 1980. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/jarlyk.

Тейлор Ч. Етика автентичності : [2-ге вид.] / Чарльз Тейлор ; [пер. с англ. та заг. ред. А. Васильченка]. – К. : Дух і літера, 2013. – 128 с.

Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / Альфред Шютц ; [сост. А. Я. Алхасов; пер. с англ. А. Я. Алхасова, Н. Я. Мазлумяновой; науч. ред. перевода Г. С. Батыгин]. – М. : Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. – 336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.

Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі


e-ISSN 2412-5904