Підготовка майбутніх учителів-філологів у Республіці Туреччина: історико-педагогічний аспект

Е. Ш. Маракли

Анотація


У статті на основі наукового історико-педагогічного аналізу обґрунтовано особливості підготовки майбутніх учителів-філологів у Республіці Туреччина. Автором визначено провідні історичні етапи розвитку системи вищої педагогічної освіти в Республіці Туреччина. Розглянуто вплив основних державних законопроектів на реформування вищої освіти, досліджено зміни, які відбулися в педагогічній університетській освіті (уніфікація, автономність та свобода, конкурентоспроможність, фінансування). Проведено кількісний аналіз щодо зростання турецьких університетів, як позитивного моменту становлення вищої педагогічної освіти в Республіці Туреччина.


Ключові слова


вища освіта; педагогічний університет; історико-педагогічний аналіз; майбутній учитель філолог; республіка туреччина

Повний текст:

PDF

Посилання


Кючюк Д. Р. Організаційно-педагогічні умови підготовки вчителів у вищих навчальних закладах Республіки Туреччина в умовах інтеграційних процесів (друга половина ХХ – початок ХХІ століття : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кючюк Джаміля Рустам Кизи. – Житомир, 2017. – 264 с.

Сапожников С. В. Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та країнах Чорноморського регіону / С. В. Сапожников // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия «Проблемы педагогики средней и высшей школы». – 2013. – Том 26 (65). – № 1. – С. 69–99.

Усманова С. М. Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Республіці Туреччина : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Усманова Сусана Мансурівна. – Ялта, 2011. – 301 с.

Turam B. The politics of engagement between Islam and the secular state: ambivalences of «civil society» / B. Turam // British j. of sociology. – L., 2004. – Vol. 55. – Іssue 2. – P. 259–281.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.