DERMATOPOLYMIOSITIS OR WHEN CLINICAL DIAGNOSIS MUST BE ON SYNDROME LEVEL

A. Ovda, I. V. Nazarko, N. V. Lysenko, V. V. Lebedinets

Abstract


The patient with the severe course of dermatopolymiositis served as an example for diagnostics, clinical syndromes establishment, and treatment tactics. The importance of the syndrome but not of the nosological diagnosis was marked.

Keywords


dermatopolymiositis, syndrome diagnosis, cancer intoxication

Full Text:

PDF

References


Natsionalʹnyy pidruchnyk z revmatolohiyi / Za red. V. M. Kovalenko, N. M. Shuby. – K.: MORION, 2013. – 672 s.

Revmatycheskye bolezny: Nomenklatura, klassyfykatsyy, standarty dyahnostyky y lechenyya /

V. M. Kovalenko, N. M. Shuba. – OOO «KATRAN HRUP», 2002. – 214 S.

Revmatolohyya. Uchebnoe posobye dlya vrachey v voprosakh y otvetakh / V. K. Kazymyrko,

V. N. Kovalenko. – Donetsk, 2009. – 626 S.

Dermatomyositis / (Ramos-E-Silva, Pinto, Pirmez, et al.] // Skinmed. – 2016. – No. 14 (4). – p. 273–279.

Paraneoplastic Dermatomyositis / [Moses, Muruganandham, Manshur, et al.] // J Assoc Physicians India. – 2017. – No. 65 (2). – p. 89–90.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Medicine"

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.