№ 21 (2016)

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія "Право". Випуск 21, 2016 рік

Вісник має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; забезпечення прав людини; боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; удосконалення національного законодавства та правозастосовної практики.

Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.

Вісник є фаховим виданням у галузі юридичних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України №1328 від 21.12.2015)

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 8 від 24.06.2016 р.)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Т. Є. Кагановська
PDF
7-10

Теорія та історія держави і права

А. М. Шульга
PDF
11-13
Д. В. Слинько
PDF
13-17
Н. А. Жук
18-24
І. В. Воронова
PDF
24-27
О. С. Передерій, В. М. Дмітрієв
PDF
28-32
Е. С. Рождественская
32-35

Конституційне та муніципальне право

М. М. Воронов
PDF
36-40
О. Г. Кушніренко
PDF
40-44
Г. В. Зубенко
PDF
44-47
Є. І. Григоренко, М. Ю. Журін
PDF
48-53
С. О. Магда
PDF
54-57
К. П. Данічева
PDF
58-61
О. В. Дягілєв
PDF
61-65

Адміністративне, фінансове та інформаційне право

І. В. Солошкіна
PDF
66-69
Н. В. Гришина
PDF
70-72
К. В. Кім
PDF
72-75
А. В. Смульська
PDF
76-78
К. В. Ростовська
PDF
78-81
Г. С. Рибалко
PDF
81-84
І. А. Пахомова
PDF
85-89
О. І. Шкуропацький
PDF
89-93
В. О. Закриницька
PDF
94-97
В. В. Мальцев
PDF
98-100

Цивільне, трудове та екологічне право

Ж. В. Завальна
PDF
101-103
Л. В. Кулачок-Тітова
PDF
104-108
О. В. Розгон
PDF
109-112
Ю. С. Єпіфанова
PDF
112-115
М. В. Старинський
PDF
115-119
К. П. Пейчев
PDF
120-122
М. К. Черкашина
PDF
123-128
Л. В. Резніченко
PDF
128-131

Кримінальне право та кримінологія

В. М. Трубников, К. Р. Осипова
PDF
132-137
О. О. Житний, С. С. Терещук
PDF
138-141
О. М. Храмцов
PDF
141-145
М. Л. Давиденко
PDF
145-148
Д. С. Слінько
PDF
149-152
Д. П. Євтєєва
PDF
153-156

Питання процесуального права та криміналістика

М. В. Даньшин, Д. Ю. Кавун
PDF
157-163
М. В. Селіванов
PDF
164-166
Г. О. Чорний
PDF
167-170
В. С. Гнатенко
PDF
170-172

Реформа правоохоронних органів

М. В. Руденко, О. В. Мельник
PDF
173-176
Л. В. Іщенко
PDF
177-180

Міжнародне право

С. Ф. Здоровко
PDF
181-185
О. М. Москаленко
PDF
185-192
Д. О. Булгакова
PDF
192-196
І. М. Чуб
PDF
197-200

Проблеми вищої юридичної освіти

А. А. Стародубцев
PDF
201-205
В. О. Гуменяк
PDF
205-208

Дискусії та обговорення

С. Ю. Лукаш
PDF
209-231

Трибуна молодих учених

М. В. Березньов
PDF
232-235
О. О. Білоус
PDF
236-239
Д. В. Зубаха
PDF
239-244
О. М. Кабанов
PDF
244-248
Т. О. Коваль
PDF
248-251
І. І. Колесник
PDF
252-254
К. І. Людькова
PDF
255-257
К. С. Масалітіна
PDF
258-261
В. М. Пилаєва
PDF
261-264
В. П. Свердліченко
PDF
265-268
Ю. Ю. Чуприна
PDF
268-272