Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини.Економіка. Країнознавство. Туризм» є науковим фаховим виданням з економічних наук (наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 року). 

Вісник присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму.
Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права.
Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21560-11460Р від 20.08.2015.

ISSN 2310-9513

Періодичність видання — два-чотири рази на рік.

Зображення домашньої сторінки журналу

Головний редактор:

 •  В.О. Бабенко –доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Заступники головного редактора:

 • Н.А. Казакова – кандидат географічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • А.Ю. Парфіненко – кандидат історичних наук, доцент, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • В.І. Сідоров – кандидат економічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Заступники головного редактора з іноземних мов:

 • І.С. Шевченко – доктор філологічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • І.В. Давиденко – кандидат філологічних наук, доцент, ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Відповідальний секретар:

 • А.І. Гапоненко – кандидат економічних наук, ХНУ імені В.Н. Каразіна.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 • В.В. Александров – кандидат економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • Є.М. Воробйов – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна.
 • Н.В. Антонюк– доктор історичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • С.І. Архієреєв – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • А.П. Голіков – доктор географічних наук, професор, академік АН ВШ України, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник сфери туризму, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • В.В. Гончаренко – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • А.Г. Гончарук – доктор економічних наук, професор, Міжнародний гуманітарний університет;
 • В.А. Гриневич  доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних наук і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України;
 • О.А. Довгаль – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • С. Ф. Здоровко – кандидат юридичних наук, доцент, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • О.О. Любіцева – доктор географічних наук, професор, академік АН вищої освіти України, Почесний працівник туризму України, Відмінник освіти України, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • І.М. Писаревський – доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • М.М. Рижков – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • O.Л. Сидоренко – доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України, Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти;
 • С.А. Циганов – доктор економічних наук, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • С.О. Якубовський – доктор економічних наук, професор, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
 • В.М. Шамраєва – доктор політичних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • І.Ю. Матюшенко – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна;
 • М.І. Грабинський – доктор економічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка.

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

Anna Aleksandrova, Dr. of Geography, PhD of Economics, Professor, Lomonosov Moscow State University, Russia

Dang Van Phan, PhD, Associate Professor, Mekong University, Vietnam

Leonid Gaidukevich, D.Sc. (Historical Sciences), Associate Professor, Belarusian State University, Belarus

Suren Gevorgyan, Dr. of Economics, Professor, ArmenianState University of Economics, Armenia

Jakub Koralewski, D.Sc. (Historical Sciences) Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poland

Marina Kudinskaja, Dr. of Economics, Associate Professor, University of Latvia, Latvia

Inese Mavlutova, Dr., Professor, BA School of Business and Finance, Latvia

Grigor Nazaryan, PhD in Economics, Associate Professor, Armenian State University of Economics, Armenia

Tanova Petia, PhD in Economics, Associate Professor, Frederick University of Cyprus, Cyprus

Vesselin Popovski, D.Sc., Professor, Centre for the Study of United Nations, Jindal Global University, India

Olha Prokopenko, Dr. of Economics, Professor, University of Bielsko-Biała, Poland

Jan-Urban Sandal, D.Sc., Professor, Fil. Dr. Jan-U. Sandal Institute, Norway


№ 7 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

О. Bilovska, О. Khanova
PDF
8-15
О. Гавриленко
PDF
16-20
Е. Гапонова
PDF
21-25
А. Голіков, Н. Казакова, В. Пересадько
PDF
26-34
Georgiy Dovgal
35-40
Н. Казакова, Е. Коняева
41-47
Р. Коваленко
PDF
48-54
В. Кононенко, Л. Новікова
PDF
55-59
Н. Непрядкіна
PDF
60-65
А. Таран
PDF
66-70
В. Фірсанова
PDF
71-78

Економіка

О. Бойченко
PDF
80-86
Е. Воробьев, В. Куклин, К. Рябченко
87-94
Н. Гончаренко
PDF
95-100

Дослідження туризму та готельного господарства

Н. Данько, С. Курінна
PDF
102-108
Г. Довгаль, Н. Омельченко
PDF
109-114
Л. Кучечук, К. Черниш
PDF
115-121
А. Парфіненко, К. Босенко
PDF
122-129
А. Парфіненко, І. Волкова, В. Щербина
PDF
130-135
А. Парфіненко, Д. Дубова
PDF
136-141
Я. Скляренко
PDF
142-149
А. Чуйко, Є. Буточкіна
PDF
150-155