Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини.Економіка. Країнознавство. Туризм» є науковим фаховим виданням з економічних наук (наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 року). 

Вісник присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму.
Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права.
Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21560-11460Р від 20.08.2015.

ISSN 2310-9513

Періодичність видання — 2 рази на рік.

 

 


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 6 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

С.В. Беренда, Г.О. Грігорова
PDF
8-14
С. Бунін
PDF
15-19
Е. Гапонова
PDF
20-24
А.+ Golikov, N. Kazakova
25-32
І. Дерід, Ю. Гармаш
PDF
33-27
О. Довгаль
PDF
38-43
Н. Казакова, О. Марушева, Є. Широкорад
PDF
44-49
Н. Непрядкіна
PDF
50-53
Н. Пак
PDF
54-57
В. Сідоров, С. Здоровко
PDF
58-70
М. Сідоров
PDF
71-76
І. Харченко, С. Сапогов, В. Шамраєва, Л. Новікова
PDF
77-81
П. Черномаз, О. Чавалах
PDF
82-88

Економіка

Е. Воробьев, В. Куклин
90-98
Ю. Кривуц
99-106
Ю. Панкова
PDF
107-113
К. Рябченко
114-118
А. Таран
PDF
119-123
Є. Фоміна
PDF
124-128
Т. Шедякова
129-132
М. Шуба
PDF
133-136

Дослідження туризму та готельного господарства

О. Більовська
PDF
138-142
І. Воклкова, Ю. Лось
PDF
143-152
Н. Данько, В. Новікова
PDF
153-159
Н. Гончаренко, Я. Скляренко
PDF
161-166
Л. Кучечук
PDF
167-174
А. Парфіненко
PDF
175-186
А. Перелиця
PDF
187-190
П. Подлепіна, О. Євтушенко, І. Чуєнко
PDF
191-197
П. Подлепіна, В. Сабадир
PDF
198-205
І. Шамара, І. Четверікова
PDF
206-211
І. Шамара
PDF
212-215
С. Юрченко, О. Юрченко
PDF
216-220