Розвиток санаторно-курортної діяльності в Карпатському регіоні

І. Воклкова, Ю. Лось

Анотація


У статті проаналізовано розвиток санаторно-курортної діяльності в Карпатському регіоні. Надана характеристика ресурсної бази для розвитку бальнео-, грязе-, кліматолікування і рекреації. Розглянуті основні бальнеологічні групи регіону за фізико-хімічними властивостями мінеральної води. Визначені основні оздоровчі і лікувальні курорти Карпатського регіону. Був проведений аналіз основних показників санаторно-курортної діяльності Карпатського регіону: спеціалізованих закладів розміщення, ліжкового фонду, ступені категорійності та комфортності підприємств, цінової політики, туристичного потоку з лікувальними та оздоровчими цілями, кількості працюючих в санаторно-курортних закладах та доходів від їх функціонування. Визначено основні проблеми та перспективи розвитку санаторно-курортної діяльності в Карпатському регіоні.


Ключові слова


санаторно-курортна діяльність; ресурси бальнео-; грязе-; кліматолікування і рекреація; санаторно-курортні заклади; санаторно-курортна інфраструктура; показники санаторно-курортної діяльності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вачевський М. В. Рекреаційні можливості Трускавецько-Східницького району / М. В. Вачевський // Український бальнеологічний журнал. – К. : 2000. - №3-4. – С.101-105.

Коваль П .Ф. В’їзний туризм : навчальний посібник / П. Ф. Коваль, О. О. Зеленська, С. І. Бондар. – Н. : Лук’яненко В. В., 2010. – 304 с.

Кравців B. C. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / В. С. Кравців, Л. С. Гринів та ін.. – Л. : НАН України, 1999. – 78с.

Пендерецький О. В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення / О. В. Пендерецький // Актуальные проблемы современной науки. К. :– 2011. – № 3. – С. 59.

Рудько Г.І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – К. : Маклаут, 2008. – 320с.

Стафійчук В. І. Рекреалогія : навчальник посібник / В. І. Стафійчук. – К. : Альтерпрес, 2006. – 264.

Офіційний сайт Державного агентства України з туризму та курортів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http :// www . tourism .gov . ua

Сайт державної служби статистики України [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Сайт готелів та санаторіїв України [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://uahotels.info/

Статистичний бюлетень України за 2015 рік [ Електронний ресурс ] . – Туристична діяльність в Україні – Київ: Державна служба статистики України, 2016. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Рейтинги санаториев Украины [Електронний ресурс] . – Режим доступу : naftusia.com


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.