Можливості використання національного банківського сектору для модернізації економічного простору України

М. Шуба

Анотація


Україна поступово інтегрується у світовий економічний простір, тому світові глобалізаційні процеси впливають на стан її економіки, у тому числі на розвиток банківського сектора, як одного з найважливіших елементів фінансової системи країни. Визначення можливостей використання банківського сектору допоможе у проведенні державної політики в області модернізації економічного простору України.

У статті розглянуто можливості використання банківського сектору для модернізації економічного простору України. Зроблено висновок про те, що банківський сектор за рахунок перетворення внутрішніх заощаджень в інвестиції; ефективного розподілу ресурсів, залучених у фінансовий оборот; реалізації соціальної функції держави через механізми іпотечного та споживчого кредитування та забезпечення фінансової незалежності як компоненти національного суверенітету (національної безпеки) сприятиме модернізації економічного простору України.


Ключові слова


фінансова система; банківський сектор; банк; монетарні інструменти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Благун І. І. Механізм формування стратегій управління банківською системою України : дис….канд.екон.наук : 08.00.08 / І. І. Благун. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2015. – 222 с.

Благун І. І. Місце банківської системи в соціально-економічній системі України / І. І. Благун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 6(1). – С. 162-165.

Hempel George H. Bank Management: text and cases / George H. Hempel, Alan B. Coleman, Donald G. Simonson. – [3rd ed]. – New York: John Wiley & Sons, Inc, 1989. – 836 p.

Адамик Б. Аналіз еволюції регулювання банківської діяльності в Україні / Б. Адамик // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 296-298.

Геєць В. Якісні зміни в економіці України є нагальними / В. Геєць // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 4. – С. 5-9.

Федеральна резервна система США [Електроний ресурс] : офіційний веб-сайт. – Режим доступу : http://www.federal-reserve.gov/

Central Intelligence Agency [Electronic resource]. – Way of access : www.cia.gov

European Central Bank [Electronic resource]. – Way of access : http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=EXR.D.USD.EUR.SP00.A&


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.