Державне регулювання продовольчого регіонального ринку

К. Рябченко

Анотація


Державне регулювання потрібне для закріплення і розвитку позитивних сторін ринкової економіки і згладжування негативних. Це головна мета державного регулювання. Досягнення цієї мети можливе за наявності законодавства з дієвими механізмами його реалізації. За умови грамотного регулювання можлива максимальна реалізація інтересів усіх учасників продовольчого ринку, а не тільки якої-небудь з груп. Державне регулювання більшою мірою потрібне на початковій стадії рішення поставлених завдань і в мінімальному ступені досягши поставлених цілей. У статті розглянуті цілі і завдання державного регулювання продовольчого ринку. За характером дії виділені методи даного регулювання і розкритий їх зміст. Визначені загальні параметри механізму регулювання регіонального продовольчого ринку, виділені основні умови ефективного функціонування подібного механізму.

Ключові слова


регіональний продовольчий ринок; державне регулювання; цілі; методи; механізм

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Амбросов В. Вплив системних зв’язків на організаційну структуру агроформувань / В. Амбросов // Економіка України. – 2012. – №3. – С. 80-89.

Богер И. Б. Формирование механизма регулирования регионального продовольственного рынка / И. Б. Богер, Т. Н. Богер // Российское предпринимательство. – 2012. – № 7 (205). – С. 145-150.

Гранберг А. Г. Основы региональной экономики / А. Г. Гранберг– М. : ГУ-ВШЭ. 2006. – 493 с.

Кушлин В. Государственное регулирование экономики : учебник / В. Кушлин– М.: Экономика, 2014 – 317 с.

Мазур Г. Ф. Стимулирование и его роль в механизме регулирования рыночной экономики / Г. Ф. Мазур // Экономика АПК. – 2016. – № 2 – С. 45

Пашина Л. Л. Способы и механизмы регулирования продовольственного рынка региона / Л. Л. Пашина //Дальневосточный аграрный вестник. – 2013. – № 2 (26). – С. 37- 45.

Рябоконь В. П. Усовершенствование государственного регулирования экономических интересов аграрной сферы / В. П. Рябоконь, Н. Л. Новикова // Экономика АПК. – 2016. – № 3. – С. 14.

Юрченко А. Д. Государственное регулирование аграрной сферы США / А. Д. Юрченко // Экономика АПК. – 2016. – № 1. – С. 92.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.