Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини.Економіка. Країнознавство. Туризм» є науковим фаховим виданням з економічних наук (наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 року). 

Вісник присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму.
Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права.
Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21560-11460Р від 20.08.2015.

ISSN 2310-9513

Періодичність видання — два-чотири рази на рік.

Головний редактор: В. О. Бабенко – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна.

 Заступники головного редактора:

 Н. А. Казакова – кандидат географічних наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 А. Ю. Парфіненко – кандидат історичних наук, доцент, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 В. І. Сідоров – кандидат економічних наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 Заступники головного редактора з іноземних мов:

 І. С. Шевченко – доктор філологічних наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 І. В. Давиденко – кандидат філологічних наук, доцент, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 Відповідальний секретар: А. І. Гапоненко – кандидат економічних наук, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 В. В. Александров – кандидат економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 Н. В. Антонюк – доктор історичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка;

 С. І. Архієреєв – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 Є. М. Воробйов – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна;

 А. П. Голіков – доктор географічних наук, професор, академік АН ВШ України, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник сфери туризму, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 В. В. Гончаренко – доктор економічних наук, професор, Полтавський університет економіки та торгівлі;

 М. І. Грабинський – доктор економічних наук, професор,Львівський національний університет імені Івана Франка;

 В. А. Гриневич – доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних наук і ентнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України;

 О. А. Довгаль – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 С. Ф. Здоровко – кандидат юридичних наук, доцент, ХНУ імені В.Н. Каразіна;

О. О. Любіцева – доктор географічних наук, професор, академік АН вищої освіти України, Почесний працівник туризму України, Відмінник освіти України, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 І. Ю. Матюшенко – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна;

 І. М. Писаревський – доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;

 М. М. Рижков – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 O. Л. Сидоренко – доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 С. А. Циганов – доктор економічних наук, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 В. М. Шамраєва – доктор політичних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна;

 С. О. Якубовський – доктор економічних наук, професор, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

 МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 Vesselin Popovski, Prof. Dr. – Центр з вивчення проблем ООН, Глобальний університет Джиндал, Індія;

 Л. М. Гайдукевич – доктор історичних наук, професор, Білоруський державний університет;

Jakub Koralewski, Dr. – Вища школа готелярства та гастрономії в Познані, Польща


Зображення домашньої сторінки журналу

№ 6 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

С.В. Беренда, Г.О. Грігорова
PDF
8-14
С. Бунін
PDF
15-19
Е. Гапонова
PDF
20-24
А.+ Golikov, N. Kazakova
25-32
І. Дерід, Ю. Гармаш
PDF
33-27
О. Довгаль
PDF
38-43
Н. Казакова, О. Марушева, Є. Широкорад
PDF
44-49
Н. Непрядкіна
PDF
50-53
Н. Пак
PDF
54-57
В. Сідоров, С. Здоровко
PDF
58-70
М. Сідоров
PDF
71-76
І. Харченко, С. Сапогов, В. Шамраєва, Л. Новікова
PDF
77-81
П. Черномаз, О. Чавалах
PDF
82-88

Економіка

Е. Воробьев, В. Куклин
90-98
Ю. Кривуц
99-106
Ю. Панкова
PDF
107-113
К. Рябченко
114-118
А. Таран
PDF
119-123
Є. Фоміна
PDF
124-128
Т. Шедякова
129-132
М. Шуба
PDF
133-136

Дослідження туризму та готельного господарства

О. Більовська
PDF
138-142
І. Волкова, Ю. Лось
PDF
143-152
Н. Данько, В. Новікова
PDF
153-159
Н. Гончаренко, Я. Скляренко
PDF
161-166
Л. Кучечук
PDF
167-174
А. Парфіненко
PDF
175-186
А. Перепелиця
PDF
187-190
П. Подлепіна, О. Євтушенко, І. Чуєнко
PDF
191-197
П. Подлепіна, В. Сабадир
PDF
198-205
І. Шамара, І. Четверікова
PDF
206-211
І. Шамара
PDF
212-215
С. Юрченко, О. Юрченко
PDF
216-220