Економічні науки


Логотип заголовку сторінки

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини.Економіка. Країнознавство. Туризм» є науковим фаховим виданням з економічних наук (наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 року). 

Вісник присвячено актуальним проблемам міжнародних економічних відносин, економіки, країнознавства та туризму.
Висвітлено теоретичні основи дослідження світового господарства, проаналізовано національні моделі соціально-економічного розвитку, міжнародні інтеграційні процеси, конкурентні стратегії. Розглянуто питання сучасної системи міжнародного права.
Відображено питання теорії і практики країнознавства та туризму.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21560-11460Р від 20.08.2015.

ISSN 2310-9513

Періодичність видання — два-чотири рази на рік.

Головний редактор: В. О. Бабенко – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна.

 Заступники головного редактора:

 Н. А. Казакова – кандидат географічних наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 А. Ю. Парфіненко – кандидат історичних наук, доцент, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 В. І. Сідоров – кандидат економічних наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 Заступники головного редактора з іноземних мов:

 І. С. Шевченко – доктор філологічних наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 І. В. Давиденко – кандидат філологічних наук, доцент, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 Відповідальний секретар: А. І. Гапоненко – кандидат економічних наук, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 В. В. Александров – кандидат економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 Н. В. Антонюк – доктор історичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка;

 С. І. Архієреєв – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 Є. М. Воробйов – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна;

 А. П. Голіков – доктор географічних наук, професор, академік АН ВШ України, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник сфери туризму, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 В. В. Гончаренко – доктор економічних наук, професор, Полтавський університет економіки та торгівлі;

 М. І. Грабинський – доктор економічних наук, професор,Львівський національний університет імені Івана Франка;

 В. А. Гриневич – доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних наук і ентнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України;

 О. А. Довгаль – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 С. Ф. Здоровко – кандидат юридичних наук, доцент, ХНУ імені В.Н. Каразіна;

О. О. Любіцева – доктор географічних наук, професор, академік АН вищої освіти України, Почесний працівник туризму України, Відмінник освіти України, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 І. Ю. Матюшенко – доктор економічних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна;

 І. М. Писаревський – доктор економічних наук, професор, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;

 М. М. Рижков – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 O. Л. Сидоренко – доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України, ХНУ імені В. Н. Каразіна;

 С. А. Циганов – доктор економічних наук, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 В. М. Шамраєва – доктор політичних наук, професор, ХНУ імені В.Н. Каразіна;

 С. О. Якубовський – доктор економічних наук, професор, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

 МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА РАДА

 Vesselin Popovski, Prof. Dr. – Центр з вивчення проблем ООН, Глобальний університет Джиндал, Індія;

 Л. М. Гайдукевич – доктор історичних наук, професор, Білоруський державний університет;

Jakub Koralewski, Dr. – Вища школа готелярства та гастрономії в Познані, Польща

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна»

Вісник присвячений актуальним проблемам економічної науки та підприємництва в сучасних соціально-економічних системах. Розглядаються питання управління на різних рівнях економіки, фінансової і грошової системи, обліку та оподаткування, міжнародної економіки та світового господарства, математичного і комп’ютерного моделювання соціально-економічних процесів, статистичного аналізу і маркетингових стратегій.

Для наукових працівників, викладачів, працівників бізнес-структур та органів державного управління, аспірантів і студентів економічних та інших спеціальностей.

 Вісник є фаховим у галузі економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України №241 від 09.03.2016 р.)

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Соціальна економіка

Журнал «Соціальна економіка» — фахове науково-аналітичне видання з економіки, у якому публікуються статті українських та зарубіжних учених та фахівців.

Заснований у 2001 році, виходить два рази на рік.

Журнал видається англійською, українською, польською та російською мовами (мова публікації – за вибором автора).

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори статей. 

Редакційна колегія зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю та головних авторських висновків.

ISSN: 2415-2456

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація