Філософські науки


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Теорія культури і філософія науки»

Збірник наукових праць присвячений актуальним проблемам сучасної філософської і богословської антропології та філософії літератури в контексті вивчення творчості Данте та його значення для сучасної думки. У збірнику представлено статті науковців Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та праці і переклади вітчизняних та іноземних науковців.

Заснований 1991 року.

Періодичність видання — 2–4 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії»

Фахове видання з філософських наук, затверджене 1999 року.

У збірнику друкуються статті, присвячені широкому колу філософських проблем, зокрема з історії філософії, соціальної філософії, філософської антропології, філософії права, онтології, логіки, герменевтики, релігієзнавства, філософії освіти, філософсько-культурологічних досліджень тощо.

Надається перевага оригінальним статтям, в яких висуваються нові ідеї, узагальнюється досвід постановки і вирішення сучасних проблем у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях. Друкуються матеріали, в яких даються критичні огляди досягнень філософської думки, а також рецензії на наукові та методичні видання у галузі філософських дисціплін. Даний збірник рекомендовано для викладачів філософських та культурологнічних дисциплін, наукових співробітників, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться філософськими проблемами сучасності.
Періодичність видання — 2 рази на рік.

ISSN: 2226-0994
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21566-11466Р від 21 серпня 2015 року.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація