Філологічні науки


International and interdisciplinary journal "Accents and Paradoxes of Modern Philology"

Accents and Paradoxes of Modern Philology

Міжнародний та міждисциплінарний журнал

ISSN 2521-6481

Періодичність видання: два рази на рік

Видавець: Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Місія журналу: об’єднати пошуки науковців навколо історико-літературного, теоретичного, компаративного й перекладознавчого осмислення різнонаціональних літератур країн світу.

Мова публікацій – англійська

Власний сайт – https://philromane.wixsite.com/ph-rom

Наша електронна адреса – editor.accents@karazin.ua

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов»

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» видається з 1966 року і є фаховим виданням за спеціальністю «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія»

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія», є періодичним науковим виданням, що виходить 2-4 рази на рік. Вісник містить оригінальні статті, присвячені актуальним проблемам сучасного мовознавства та літературознавства, а також огляди книг. Мови журналу – українська, російська, англійська. Журнал призначений для науковців, аспірантів, докторантів, студентів філологічного напрямку та всіх, хто цікавиться проблемами філології.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Когніція, комунікація, дискурс

Міжнародний електронний збірник наукових статей

У статтях збірника розглядаються актуальні питання лінгвістики в медіальному просторі: семантики, прагматики, когнітивістики на матеріалі слов’янських, германських і романських мов.

Призначено для лінгвістів, викладачів, аспірантів і магістрантів.

Видається з 2010 року.

ISSN 2218-2926

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація