Технічні науки


Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»

ISSN 2524-2601 (Online), ISSN 2304-6201 (Print)

Серія заснована у 2003 р.

Засновник: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Статті містять дослідження у галузі математичного моделювання та обчислювальних методів, інформаційних технологій, захисту інформації. Висвітлюються нові математичні методи дослідження та керування фізичними, технічними та інформаційними процесами, дослідження з програмування та комп’ютерного моделювання в наукоємних технологіях.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, працюючих у відповідних або суміжних напрямках.

Вісник є фаховим виданням у галузі фізико-математичних та технічних наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015 р.).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21578-11478 Р від 18.08.2015.


Журнал виходить 4 рази на рік.

Статті приймаються українською, англійською та російською мовами.

Сайт журналу: http://mia.univer.kharkov.ua/

e-mail редакції: mia-journal@karazin.ua

Тел. редакції: +380 (57) 705-42-81


Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація