Технічні науки


Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація