Соціологічні науки


Логотип заголовку сторінки

SOCIOПРОСТІР

Міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи.

Електронний збірник спрямований на створення мережі соціологів та соціальних працівників, інтереси яких сфокусовані на дослідженні та вирішенні соціальних проблем сучасного суспільства.

Його головна мета — сприяти міждисциплінарній науково-практичній комунікації соціологів та соціальних працівників у дослідженні та пошуку шляхів вирішення соціальних проблем.

У збірнику публікуються статті з соціології та соціальної роботи наступної тематики: теорія та методологія досліджень соціальних проблем; результати досліджень соціальних проблем; соціальна політика та соціальна робота.
Цільові групи збірника: науковці, викладачі, аспіранти, студенти, а також фахівці-практики соціальної сфери.

«SOCIOПРОСТІР» — це видання, що використовує українську, російську та англійську мови як мови публікацій.

Збірник заснований в 2010 році та є першим електронним виданням з соціології та соціальної роботи в Україні.

Періодичність видання — 1–2 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи»

У Віснику представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських та зарубіжних учених, а також молодих науковців. Акцентовано увагу на актуальних проблемах та перспективах розвитку пострадянської соціології в умовах соціальних невизначеностей.

Вісник ХНУ Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія методи" є фаховим з соціології.

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації»

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Український соціологічний журнал

Періодичне наукове фахове видання України в галузі соціологічних наук, засноване у 2008 році.

Журнал є офійфним науковим та інформаційним виданням Соціологічної асоціації України. У журналі представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських і зарубіжних учених, молодих науковців. Також у журналі публікується інформація про наукове життя регіональних відділень Соціологічної асоціації України.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація