Медичні науки


Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Медицина»

Журнал виходить у світ з 2000 р.

ISSN: 2313-6693 (друкована версія), 2313-2396 (онлайн-версія)

Засновники: Міністерство освіти і науки України, Харківський національний  університет імені В.Н. Каразіна

Фахова реєстрація у ВАК України: Додаток до постанови президії ВАК України №1-05/4 від 14.10.09 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696 ПР від 04.10.2006 р.

Періодичність виходу: 2 рази на рік

Мова видання: англійська.

Видавець: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Тематика: вісник містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини.

Журнал містить розділи: Організація охорони здоров’я, Фундаментальні дослідження, Клінічні дослідження, Огляди, Клінічна практика, Лекції, Медичне право, Екологія та здоров’я, Філософія медицини.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Психіатрія, неврологія та медична психологія

Міжнародний науково-практичний журнал 

У журналі публікуються проблемні статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті оглядового, дискусійного та історичного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання нейронаук, організації та управління психоневрологічної службою та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам клінічної і судової психіатрії, наркології, неврології, медичної психології, а також психотерапії, фармакотерапії тощо. 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Фотобіологія та фотомедицина

Міжнародний науково-практичний журнал

Фахове видання з медичних, біологічних та технічних наук.

У журналу публікуються статті з клінічної та експериментальної фотомедицини, фотобіології та їх фізико-технічних основ на трьох мовах (українська, російська та англійська).

Заснований у 1998 році та виходить 4 рази на рік.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація