Історичні науки


Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії

Фахове видання з історичних наук.

Збірник є першим на території України фаховим виданням молодих вчених з історичних наук. У збірнику публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, що репрезентують тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності.

Періодичність видання: один раз на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Постійні рубрики:

 • Археологія
 • Стародавній світ та середні віки
 • Нова та новітня історія
 • Історія України
 • Історіографія та джерелознавство

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»

Головна увага Вісника приділяється дослідженню історії та культури України, історіографічним проблемам, етнокультурним студіям. На його сторінках розглядаються особливості соціальних, політичних і культурних процесів у європейському, загальноукраїнському та регіональному вимірах від давніх часів до сьогодення.

ISSN: 2227-6505                           Рік заснування: 1996

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11825-696ПР від 04.10.2006

Періодичність: 2 рази на рік

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія»

Матеріали вісника відображують досягнення вчених найстарішого в Україні історичного факультету в широкому спектрі знань про минуле: від стародавньої та середньовічної історії, археології до нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства. Географія досліджень охоплює як вітчизняні так і закордонні країни. Хоча основна маса публікації належить історикам Харківського університету, на сторінках вісника публікували свої роботи дослідники інших наукових центрів України а також з-за кордону.

Постійні рубрики

 • Історія України
 • Історія стародавнього світу та середніх віків
 • Нова та новітня історія
 • Питання історіографії та джерелознавства
 • Археологія та етнографія
 • Огляди

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник

В ежегоднике «Древности» публикуются статьи теоретического и научно-исследовательского характера по проблемам археологии, древней и средневековой истории, а также по специальным и смежным дисциплинам, краеведению. Материалы ежегодника состоят из следующих рубрик: «Статьи», «Публикации», «Научное наследие», «Заметки», «Рецензии», «История археологии», «Научная хроника», «Memoria».

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Харківський історіографічний збірник

Збірник містить статті з актуальних проблем історії і теорії історичної науки та освіти. Раз на два роки в «Харківський історіографічний збірник» входять блоки, які формуються з матеріалів «Астаховських читань» та мають тематичну спрямованість.

Періодичність видання: 1 випуск на рік. 

Заснований у 1995 р. 

 

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація