Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 14 (2015): Харківський історіографічний збірник От редактора Анотація   PDF (Russian)
С. И. Посохов
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник «ИЗ ИСТОРИИ МОЕЙ ЖИЗНИ. ВОСПОМИНАНИЯ, НАВЕЯННЫЕ МОИМИ БЕСЕДАМИ С ВНУКАМИ» Анотація   PDF
М. И. Бочаров
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник «НИЗОВИЙ» НАЦІОНАЛІЗМ ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ПІЗНЬОЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ЕМОЦІОНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ «НІМЕЦЬКОГО ПИТАННЯ» Анотація   PDF
Н. В. Венгер
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник «СВОЇ», «ЧУЖІ», «ІНШІ»: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІМАГОЛОГІЇ Анотація   PDF
С. І. Посохов
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник «СВОЇ» І «ЧУЖІ» СИМВОЛИ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ У СВІТОГЛЯДІ ТА ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО Анотація   PDF
С. І. Світленко
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник «СВОЇ» ТА «ЧУЖІ» В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ПАМ’ЯТІ (НА МАТЕРІАЛАХ СПОГАДІВ ПРО ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 1920 – 1930-х рр.) Анотація   PDF
В. Ю. Іващенко
 
Том 14 (2015): Харківський історіографічний збірник Із історії сходознавства в Харківському університеті: В. І. Шерцль Анотація   PDF
А. А. Чувило, Л. А. Чувпило
 
Том 14 (2015): Харківський історіографічний збірник Інтерв'ю з В. І. Астаховою Анотація   PDF
В. И. Астахова
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник ІНШИЙ ЯК ІНАКШИЙ У ПОБУДОВАХ НІМЕЦЬКОЇ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ДУМКИ XVIII СТ Анотація   PDF
С А. Ганус
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник ІСТОРІОГРАФІЧНІ ОБРАЗИ ЗАСНОВНИКА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Анотація   PDF
Р. І. Філіппенко
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник ІСТОРИК І ЧАС Анотація   PDF
Ю. А. Кісельова
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник ІСТОРИК ТА ВЛАДА: СЮЖЕТИ, МІРКУВАННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Анотація   PDF
О. М. Богдашина
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник ІСТОРИЧНА КУЛЬТУРА ІМПЕРАТОРСЬКОЇ РОСІЇ І УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ Анотація   PDF
О. І. Журба
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник ІСТОРИЧНА КУЛЬТУРА КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ РЕГІОНУ Анотація   PDF
О. І. Журба
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА ІНСТРУМЕНТАЛІЗАЦІЯ МИНУЛОГО В СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ XIХ СТ. Анотація   PDF
Т. Ф. Литвинова
 
Том 13 (2014) Автобиографические тексты историка -значимый элемент жанрового разнообразия историографии: заметки к теме Анотація   PDF
С. М. Куделко
 
Том 14 (2015): Харківський історіографічний збірник В. Е. Крусман: нові еgo-документи Анотація   PDF
Ю. А. Киселева, Т. Н. Попова
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник Від редактора Анотація   PDF
C. І. Посохов
 
Том 13 (2014) Воспоминания о Харьковском университете профессора Людвига Якоба Анотація   PDF
Людвиг Якоб
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник ДЕ ВОНИ БЕРУТЬ СВОЮ ІСТОРІЮ (І ПОЛІТИКУ)? РОМАНТИЗАЦІЯ МИНУЛОГО, ТЕПЕРЕШНЬОГО, А ТАКОЖ ТРАМПА Анотація   PDF
Р. В. Турстон
 
Том 14 (2015): Харківський історіографічний збірник Джерелознавство як основа точного історичного знання Анотація   PDF
В. Ю. Иващенко
 
Том 13 (2014) Диссертационные диспуты конца 1920-х гг.: становление новых дисциплинарных нормативов (на примере диспутов Н. М. Дружинина и А. И. Неусыхина) Анотація   PDF
Н. В. Гришина
 
Том 14 (2015): Харківський історіографічний збірник До питання про використання кількісних методів в історіографічному дослідженні (на прикладі історії вивчення біографії В. Н. Каразіна) Анотація   PDF
О. І. Вовк
 
Том 15 (2016): Харківський історіографічний збірник ЕМОЦІЙНЕ МАРКУВАННЯ В ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ТЕКСТАХ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ПРАЦЬ В. П. БУЗЕСКУЛА) Анотація   PDF
Ю. А. Киселева
 
Том 13 (2014) Из воспоминаний: начало (продолжение) Анотація   PDF
А. М. Лесков
 
1 - 25 з 74 результатів 1 2 3 > >>