Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1103 (2014) СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПИСАНИЙ ИНТЕРЬЕРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ Анотація   PDF (Russian)
Д.В. Бирюкова
 
№ 1103 (2014) ВИДЫ МЕТАМЕТАФОР В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ Анотація   PDF (Russian)
С.Н. Коринь
 
№ 1103 (2014) THE ARGUMENT-PREDICATIVE STRUCTURE IN LEGAL DISCOURSE Анотація   PDF (English)
O.V. Mykhailova
 
№ 1103 (2014) ГЕНЕЗИС ИМЕННЫХ ПРЕФИКСАЛЬНЫХ МОРФЕМ В АНГЛИЙСКИХ ТЕКСТАХ НАУЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ Анотація   PDF (Russian)
М.Н. Неврева, Г.Ф. Дьяченко, Л.Н. Шапа
 
№ 84 (2016): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки Andeutung aus dem historisch-pragmatischen blickwinkel Анотація   PDF
Olena Byelozyorova
 
Том 80, № 1155 (2015): Вісник. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання» AUTO- UND SYNSEMANTISCHE FUNKTIONEN VON APHORISMEN IM DEUTSCHEN POLITISCHEN DISKURS Анотація   PDF
N.A. Onishchenko, O.D. Gubina
 
№ 83 (2016): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки AПA-стиль в науковій публікації Анотація   PDF
И. С. Шевченко
 
№ 1102 (2014) BILIGUALISM AND LINGUISTIC IDEOLOGY IN THE UNITED STATES Анотація   PDF
I.S. Shevchenko
 
№ 81 (2015): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - Філологічні науки Celebrity/знаменитість як радіальна категорія Анотація   PDF
В. В. Кукушкін
 
Том 80, № 1155 (2015): Вісник. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання» CLASSIFYING EMOTIONS THROUGH ANALYZING NOMINATIONS OF THE CATEGORY EMOTIONS COMPONENTS Анотація   PDF
Iu.Iu. Shamaieva
 
№ 81 (2015): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - Філологічні науки Cognitive modelling of earth / ground conceptual duplex in the english worldview Анотація   PDF
I. V. Davydenko
 
№ 1125 (2014) LEXICAL COMPONENT OF THE SECOND CONSTITUENT OF MODAL VERB CONSTRUCTIONS IN THE TEXTS OF SCIENTIFIC-TECHNICAL COMMUNICATION Анотація   PDF
M.V. Tsinova
 
№ 81 (2015): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - Філологічні науки Mножинність перекладів та ітеративність перекладу: ретрансляції роману Ґ. Флобера “Пані Боварі” Анотація   PDF
Г. Ф. Драненко
 
№ 1102 (2014) SMALL TALK ЯК РІЗНОВИД АНГЛІЙСЬКОЇ ФАТИЧНОЇ МЕТАКОМУНІКАЦІЇ: АСПЕКТ ДІАХРОНІЇ Анотація   PDF
Ю.В. Матюхіна
 
Том 80, № 1155 (2015): Вісник. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання» THE SEMANTIC ORGANIZATION OF TERMS DENOTING CRIMES AGAINST AUTHORITIES Анотація   PDF
Y.Y. Manzhos
 
№ 81 (2015): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - Філологічні науки The speech act of request in the service sphere Анотація   PDF
В. А. Адамян
 
Том 80, № 1155 (2015): Вісник. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання» TRANSFORMATIONS OF EXPRESSIVES THROUGH HISTORY IN COGNITIVE-COMMUNICATIVE PERSPECTIVE Анотація   PDF
Iryna Shevchenko
 
№ 81 (2015): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - Філологічні науки Іллокутивні типи перформативних висловлень у німецькомовному діалогічному дискурсі Анотація   PDF
В. М. Шевченко
 
№ 1102 (2014) ІМПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ У КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕННЯХ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ Анотація   PDF
О.Л. Балацька
 
№ 1124 (2014) ІМПЛІЦИТНА АДРЕСАТНА РЕФЕРЕНЦІЯ В МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ ДИРЕКТИВАХ Анотація   PDF
І.М. Панченко
 
Том 80, № 1155 (2015): Вісник. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання» ІМПЛІЦИТНО-ПРАГМАТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ РЕСПОНСИВНИХ РЕПЛІК У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОБУТОВОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Л.В. Солощук, С.Є. Устименко
 
№ 85 (2017): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки Індивідуалізація концепту ВІЙНА в ідіодискурсі Ернеста Хемінгуея Анотація   PDF
Л. Я. Брославська
 
№ 83 (2016): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки Індивідуалізація персонажу у тексті пісень сучасного британського пісенно-драматичного дискурсу Анотація   PDF
О. Ю. Беляева
 
№ 84 (2016): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки Інтуїція як метод наукового пізнання в лінгвістиці та перекладознавстві Анотація   PDF (Russian)
Г. В. Ейгер, Л. Р. Безугла, Е. Н. Бабич
 
№ 85 (2017): Вісник. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки Історичні трансформації концепту КРАСА, вербалізованого лексичними засобами англійської мови Анотація   PDF
Е. В. Довганюк
 
1 - 25 з 288 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>