Vol 4, No 2 (2017)

East European Journal of Physics

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Original Papers

A. V. Glushchenko, M. Y. Kovalevsky
PDF
4-10
D. S. Bondar, I. P. Levchuk, V. I. Maslov, I. N. Onishchenko
PDF
11-18
U. Tarabara, K. Vus, S. Girnyk, N. Kamneva, O. Lavryk, M. Mikhailyuta, V. Trusova, G. Gorbenko
PDF
19-28
Yu. M. Poluektov, A. M. Arslanaliev
PDF
29-36
S. Yu. Sayenko, V. A. Shkuropatenko, N. P. Dikiy, R. V. Tarasov, K. A. Ulybkina, O. Y. Surkov, L. M. Litvinenko
PDF
37-43
V. A. Lototskaya, L. F. Yakovenko, E. N. Aleksenko, V. V. Abraimov, Wen Zhu Shao
PDF
44-52
V. B. Ivanskyi, O. N. Letuchyy, А. N. Orobinskyi, H. V. Siroko
PDF
53-65
I. I. Papirov, P. I. Stoev, G. P. Kovtun, A. P. Shcherban, D. A. Solopikhin, T. Yr. Rudycheva
PDF
66-77
O. Ivashtenko
PDF
78-85