Вплив діяльності Новокраматорського машинобудівного заводу на навколишнє природне середовище

Л. В. Баскакова, Н. Б. Кравченко, О. О. Сафонова

Анотація


Мета. Дослідження впливу діяльності багатопрофільного підприємства  машинобудівної галузі ПАТ «НКМЗ» на атмосферне повітря, водойми та рослинне покриття. Методи. Польовий, атомно-абсорбційної спектрофотометрії,  математичний та аналітичний методи обробки інформації. Результати. У атмосферне повітря за обсягом переважають викиди оксиду вуглецю, діоксиду азоту, твердих частинок, легких органічних сполук, сірки діоксиду, заліза та фтористого водню, хоча ці обсяги зменшуються у порівняння з попереднім роком. Зменшуються також і обсяги накопичення відходів. Дослідження проб ґрунту, води та рослин на території заводу та в межах і поза меж СЗЗ визначили, що санітарно-захисна зона підприємства виконує свої функції. Виконано порівняльний аналіз збитків від забруднення атмосферного повітря та екологічних податків за викиди підприємства, розраховано ефективність природоохоронних заходів підприємства. Висновки. ПАТ «НКМЗ» є одним з основних забруднювачів атмосферного повітря. Санітарно-захисна зона підприємства виконує свої функції. Розрахунки ефективності природоохоронних заходів підприємства свідчать про доцільність їх впровадження.


Ключові слова


забруднення; атмосферне повітря; водне середовище; рослинність; природоохоронні заходи; економічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Лозовська Н.М. Вплив українських підприємств харчової галузі на довкілля. Інтелект XXI. 2014. № 2. С. 136-144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2014_2_17

Маслова О. В., Малюкова А. В.Вплив промислового підприємства на стан атмосфери (на прикладі ВАТ „ Запорізький абразивний комбінат ”). Вісник Запорізького національного університету . 2008, « 2. С.129-135 URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/bio_2008_2/2008-26-06/maslova2.pdf

Кравченко Н. Б., Мільченко А. А. Вирішення проблеми фінансування процесу екологізації швейного виробництва. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2014. №1-2(21). С.106-111.

Карачка В. В. Вплив викидів хімічного заводу на забруднення грунту важкими металами. Вісник аг-рарної науки.2005. № 6. C. 81-83

Екологічний паспорт Донецької області 2016 р. URL: http://ecology.donoda.gov.ua/wp-content/uploads/2016/08/ЕКОЛОГІЧНИЙ-ПАСПОРТ-ДОНЕЦЬКОЇ-ОБЛАСТІ-ЗА-2016-рік.docx

Екологічний паспорт Донецької області 2014 р. URL: http://old.menr.gov.ua/docs/protection1/donetska/Donetska_ekopasport_2014.doc

Екологічний паспорт Донецької області 2015 р. URL: http://old.menr.gov.ua/docs/protection1/donetska/Donetska_ekopasport_2015.doc

Охорона природи. Ґрунти. Класифікація хімічних речовин для контролю забруднення: ГОСТ 17.4.1.02-83. – М.: 2006. – 4 с. – (Міждержавний стандарт).

Тимчасова типова методика визначення економічної ефективності природоохоронних заходів та оцінки економічних збитків, спричинених народному господарству забрудненням навколишнього середовища. М.: 1986. 140 с

Податковий Кодекс України . URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Звіт про вплив ПАТ «НКМЗ» на навколишнє середовище у 2016 р. Д.:2017. 55 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.