Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 4 (2011) . За матеріалами болгарських поселень Приазов’я. Анотація   PDF
Н. Красько
 
Том 4 (2011) : Миколенко, Д. В. Правоцентристські партії у системі влади Князівства Болгарії (кінець XIX – початок ХХ ст.). Х., ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. 148 с. Анотація   PDF
В. Бурбига
 
Том 6 (2013): Дриновський збірник / Дриновски сборник. Т. 6. Харків–Софія: Академічне видавництво „Проф. Марин Дринов“, 2013 XII конференция „Болгары в Северном Причерноморье“ (Судак, 4–6 ноября 2011 г.). Анотація
O. Ганчев, O. Пригарін
 
Том 4 (2011) «Болгарська тема» в українському націотворенні імперської доби: до питання про взаємодію «національних проектів» Анотація   PDF
С. Наумов
 
Том 4 (2011) «Свої» та «інші» в національній політиці Російської та Оттоманської імперій у ХІХ ст. Анотація   PDF
В. Венгерська
 
Том 4 (2011) Євроатлантична інтеграція Болгарії як складова модернізацій- них процесів. Анотація
I. Тодоров
 
Том 6 (2013): Дриновський збірник / Дриновски сборник. Т. 6. Харків–Софія: Академічне видавництво „Проф. Марин Дринов“, 2013 І. І. Срезневський і українські народолюбці Наддніпрянщини 40–80-х рр. XX ст. Анотація   PDF
C. І. Світленко
 
Том 6 (2013): Дриновський збірник / Дриновски сборник. Т. 6. Харків–Софія: Академічне видавництво „Проф. Марин Дринов“, 2013 І. І. СРЕЗНЕВСЬКИЙ ТА СТАНОВЛЕННЯ Анотація   PDF
Ю. А. Кісельова
 
Том 4 (2011) Іван Шишманов та розбудова болгаро-українських дипломатич- них відносин у 1918–1919 рр. Анотація   PDF
В. Павленко
 
Том 6 (2013): Дриновський збірник / Дриновски сборник. Т. 6. Харків–Софія: Академічне видавництво „Проф. Марин Дринов“, 2013 ІЗМАЇЛ СРЕЗНЕВСЬКИЙ ТА ГАЛИЧИНА Анотація   PDF
І. Я. Райківський
 
Том 8 (2015): Дриновський збірник ІНТЕРНОВАНІ ВОЯКИ УГА В ТАБОРІ ЙОЗЕФОВ (ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА) У 1921–1922 РР.: УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ ТА САНІТАРНИЙ СТАН Анотація   PDF
І. В. Срібняк
 
Том 4 (2011) Антихитлеристката коалиция и съдбата на България (1939–1945) Анотація   PDF
E. Калинова
 
Том 6 (2013): Дриновський збірник / Дриновски сборник. Т. 6. Харків–Софія: Академічне видавництво „Проф. Марин Дринов“, 2013 Априлското въстание в кореспонденцията на Марин Дринов: „Повест славна за моите панагюрци“. Анотація   PDF
Л. Соленкова
 
Том 8 (2015): Дриновський збірник АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1940-Х – 1980-Е ГГ.): ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ Анотація   PDF
Е. В. Савчик
 
Том 8 (2015): Дриновський збірник АЯНЛЫК И ЕВРОПЕИЗАЦИЯ ОСМАНСКОГО ГОСУДАРСТВА (XVIII – НАЧАЛО XIX В.) Анотація   PDF
О. В. Моргун
 
Том 6 (2013): Дриновський збірник / Дриновски сборник. Т. 6. Харків–Софія: Академічне видавництво „Проф. Марин Дринов“, 2013 Блискучий результат бібліографознавчих студій: Рецензія на: Ізмаїл Іванович Срезневсьский (до 200-річчя від дня народження): бібліограф. покажч. / укл. О. С. Журавльова, Н. Г. Мацнєва, Е. Д. Дроснєва, В. Петрович, Б. Ріфл, Д. Шкергет; вступ, ст. С. Ю. Стр Анотація
Н. Кушнаренко
 
Том 4 (2011) Болгарія та Українська Народна Республіка на Брест-Литовській мирній конференції: відстоювання національних інтересів Анотація   PDF
І. Манасієва
 
Том 8 (2015): Дриновський збірник БОЛГАРИЯ И ПАМЯТНИК СТЕФАНУ СТАМБОЛОВУ Анотація   PDF
В. И. Косик
 
Том 4 (2011) Болгария–ЕС: ожидания и результаты присоединения Анотація
M. Милова
 
Том 4 (2011) Болгарское население Крыма в 1929–1934 гг. По материалам Государственного отраслевого архива Службы безопасности Украины Анотація   PDF
Я. Комар
 
Том 4 (2011) Болгарські сюжети на сторінках «Українського історич- ного журналу» (1957–1985 рр.) Анотація   PDF
Н. Самойленко
 
Том 6 (2013): Дриновський збірник / Дриновски сборник. Т. 6. Харків–Софія: Академічне видавництво „Проф. Марин Дринов“, 2013 Болгарська національна меншина України напередодні національної революції 1917–1921 рр. Анотація   PDF
М. В. Лазарович
 
Том 8 (2015): Дриновський збірник БУРГАС И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ В ПОВЕСТИ Н. Г. ГАРИНА-МИХАЙЛОВСКОГО «КЛОТИЛЬДА»: ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ Анотація   PDF
Н. Н. Саппа
 
Том 4 (2011) Българската литература сред българите в Тараклийски район, Република Молдова. Знание, интерес, предпочитание Анотація   PDF
М. Делибалтова-Стоянова
 
Том 8 (2015): Дриновський збірник БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ Анотація   PDF
Св. Елдъров
 
1 - 25 з 142 результатів 1 2 3 4 5 6 > >>